021-54508

تجهیزات آزمایشگاهی صنایع غذایی

لبنیات

دوماس

آنالیز پروتئین و نیتروژن

کلدال

دستگاه کلدال سیستم هضم و تقطیر

سیستم اندازه گیری چربی

نوشیدنی

رفرکتومتر رومیزی اتوماتیک

تجهیزات آزمایشگاهی صنایع غذایی

اتوانالایزر توأم گاز Co2 و بریکس

اندازه گیری همزمان چهار پارامتر CO2، فشار، بریکس و دمای نمونه

رفرکتومتر جیبی

رفراکتومتر پرتابل دیجیتال

ویسکومتر

اندازه گیری وسیکوزیته، گشتاور و دما

اندازه گیری بریکس ، ضریب شکست و ...

رفرکتومتر شناور

رفرکتومترهای غوطه ور جهت اندازه گیری پیوسته بریکس و دما

رفرکتومتر برخط

اندازه گیری بریکس ، ضریب شکست و ...

رفرکتومتر مکنده

اندازه گیری بریکس، خلوص سدیم هیدروکسید و اسید سولفوریک و ...

دستگاه آزمون نشتی

انواع دستگاه آزمون نشتی

جهت آزمون سنجش رنگ محلول های قند، کریستال شکر

روغن خوراکی

رفرکتومتر رومیزی دیجیتال

اندازه گیری بریکس، ضریب شکست، عدد یدی

اندازه گیری نقطه دورریز روغن سرخ کردنی

اندازه گیری همزمان میزان قطبیت روغن (TPM)، اسید چرب آزاد (Acid Value) و دما

غلات، آرد و نان

گلوتن شور

اندازه گیری کیفی و کمی گلوتن

فالینگ نامبر

اندازه گیری فعالیت آلفاآمیلاز، فونگال و تشخیص آسیب جوانه در غلات و آرد

اتوانالایزر NIR و NIT

اتوآنالایزرهای فوق پیشرفته NIR و NIT

آسیاب آزمایشگاهی

فارینوگراف

آنالیز خواص رئولوژی خمیر و آرد

آمیلومتر

آنالیز بافت

اندازه گیری پروفایل کامل بافت با اعمال فشار و کشش

اندازه گیری حجم نان

دستگاه اندازه گیری فیبر

اندازه گیری فیبر خام، ADF و NDF

کلدال

دستگاه کلدال سیستم هضم و تقطیر

قند و شکر

جهت آزمون سنجش رنگ محلول های قند، کریستال شکر

پلاریمتر و ساخاریمتر

اندازه گیری پارامترهای زاویه چرخش، مقیاس بین المللی شکر، غلظت

گوشت

دوماس

آنالیز پروتئین و نیتروژن

کلدال

دستگاه کلدال سیستم هضم و تقطیر

سیستم اندازه گیری چربی

کنسروجات

رنگ سنج رب گوجه