021-54508

انواع اتوآنالایزر توأم گاز CO2 و بریکس

  • اتوآنالایزر توأم گاز CO2 و بریکس
  • اولین دستگاه اندازه گیری همزمان چهار پارامتر CO2، فشار، بریکس و دمای نمونه
  • قابلیت کارکرد با انواع بطری Can, Glass, PET
  • دارای همزن مغناطیسی
  •  قابلیت سوراخ کردن بطری
اتوانالایزر توأم گاز Co2 و بریکس