021-54508

  • سیستم اندازه گیری میزان آنزیم آلفا آمیلاز، فونگال کمپانی Perten سوئد
  • کمپانی Perten مخترع دستگاه  فالینگ نامبر در سال 1961
  • تنها تولید کننده دارنده گواهی نامه انطباق کامل با روش های مرجع از انجمن هایAACC  و  ICC
  • قابلیت اندازه گیری فعالیت آلفاآمیلاز، فونگال و تشخیص آسیب جوانه در غلات و آرد در 5 مدل مختلف
  • تک کاناله و دو کاناله