021-54508

انواع دوماس

تکنولوژی دوماس یه جزء کلیدی در هر آزمایشگاه صنایع غذایی و خوراک دام محسوب می شود که نتایج مرجع معتبر را به صورت صریح، سریع و پیوسته ارائه می دهد. تمام آنالیزها و داده های دستگاه ذخیره می شود و این مستندات ایجاد شده کاربر را قادر می سازد تا در هر زمان تمام فرایندهای احتراق انجام شده را ردیابی کنید. روش دوماس به طور کارایی تضمین کیفیت را در یک آزمایشگاه اکرودیته با مستندات تأیید می کند. همچنین دستگاه دارای منوهای مختلف دسترسی برای کاربران متفاوت می باشد.

دوماس

فناوری دوماس می تواند نمونه هایی با محتوای نیتروژن کم، نمونه های بسیار غلیظ و شور و نمونه هایی با محتوای آب بالا را هم اندازه گیری کند.

سیستم دوماس در اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به ثبت رسیده و جایگزین مناسب کلدال خواهد بود و تمامی استانداردهای DIN , ASTM , AACC , ASBC , AOCS , AOAC  را رعایت می نماید.

این تکنولوژی امکان آنالیز سریع پروتئین در کلیه مواد غذایی از جمله گوشت و فرآورده های گوشتی، شیر و لبنیات، نوشیدنی ها، نان، غلات، خوراک دام، خاک، آب، اوره، کاغذ، مواد، تنباکو، قهوه، پلاستیک و مواد محترقه  و … در نمونه های جامد و مایع را دارا می باشد.

مزایای انحصاری دستگاه Dumatherm

  • اندازه گیری نیتروژن در کمتر از 5 دقیقه
  • عدم نیاز به آماده سازی نمونه با محلول های شیمیایی و …
  • پائین بودن هزینه آنالیز نمونه به علت عدم مصرف مواد شیمیایی
  • صرفه جویی در زمان به دلیل سرعت بالا
  • دقیقتر بودن نتایج نسبت به سیستم کلدال و NIR (به علت عدم دخالت کاربر و عدم استفاده از مواد شیمیایی)
  • عدم تولید گازهای سمی شیمیایی و عدم نیاز به هود و اسکروبر و در نهایت سلامت و بهداشت کامل آزمایشگاه
  • تکرارپذیری بالا