021-54508

انواع رفرکتومتر شناور

  • رفرکتومترهای غوطه ور
  • جهت اندازه گیری پیوسته بریکس و دما
  • قابل اتصال به بدنه مخازن و تانک ها
  • در طول های مختلف، قابلیت تصحیح دمای اتوماتیک، ضد آب
  • قابلیت استفاده در صنایع غذایی، سیالات تمیزکننده، سیالات فلزکاری
رفرکتومتر شناور