021-54508

انواع رفرکتومتر برخط

  • رفرکتومترهای In-Line
  • مناسب جهت اندازه گیری بریکس، ضریب شکست و دما در خطوط تولید صنایع مختلف
  • قابلیت نمایش دمای نمونه و جبران دمایی اتوماتیک حین اندازه گیری
  • قابلیت کار کرد در محیط با دمای بالا و رطوبت نسبی استاندارد
  • مجهز به فریم ضد غبار و آب مطابق با IP-64
رفرکتومتر برخط