021-54508

انواع دستگاه آزمون نشتی

دستگاه آزمون نشتی
  • مجهز به سیستم اتوماتیک جبران فشار برای ثابت نگه داشتن فشار
  • با قابلیت تعویض محفظه به سایز دلخواه
  • نمایشگر دیجیتال
  • مجهز به سیستم تخلیه اتومات
  • دقت بالا، کاربری آسان، رنج گسترده کاربردی
  • متد انجام آزمون: روش فشار منفی
  • دقت: 1% FS
  • مطابق با استانداردهای بین­المللی
  • مطابق با استاندارد ملی