021-54508

تجهیزات آزمایشگاهی علوم و خوراک دام

دوماس

آنالیز پروتئین و نیتروژن

کلدال

دستگاه کلدال سیستم هضم و تقطیر

انواع رفرکتومتر

سیستم اندازه گیری چربی

دستگاه اندازه گیری فیبر

سیستم کنترل دمای دینامیک

لومینومتر

اندازه گیری باز میکروبی

اتوانالایزر NIR و NIT

اتوآنالایزرهای فوق پیشرفته NIR و NIT

سیرکولاتر حرارتی

چیلر (گردش مجدد هوا)

حمام آب شیکردار