021-54508

  • دارای مدل های بسیار متنوع در رنج های گوناگون
  • قابلیت تصحیح دمایی اتوماتیک
  •  مقاوم در برابر آب (IP67)
  • مقاوم در برابر دمای بالا
  • دارای بلوتوث جهت انتقال داده ها به موبایل
  • حجم مورد نیاز نمونه 3 قطره از نمونه
  • جهت اندازه گیری بریکس، ضریب شکست، اسیدیته، شوری، رطوبت عسل و میوه خشک ، قهوه، کلستروم، لاکتوز، فروکتوز، گلوکز، مالتوز، اتیلن گلیکول، پروپیلن گلیکول، هیدروژن پراکسید و….