021-54508

انواع رنگ سنج رومیزی دیجیتال

  • دستگاه رنگ سنج مخصوص قند و شکر رومیزی دیجیتال
  •  مناسب جهت آزمون سنجش رنگ محلول های قند، کریستال شکر
  • مناسب جهت نوشابه های غیر الکلی، عصاره قهوه و ماء الشعیر
  •  مطابق با استاندارهای ICUMSA
  • مطابق با استانداردهای ملی و استاندارد بین المللی
رنگ سنج رومیزی دیجیتال