021-54508

  • قابلیت اندازه گیری پارامترهای زاویه چرخش، مقیاس بین المللی شکر، غلظت، خلوص نمونه جهت اندازه گیری ساکاروز، اسید آسکوربیک و …
  • دارای دقت و تکرار پذیری بسیار بالا در مدل های مختلف
  • دارای انواع تیوب در سایزهای 50، 100 و 200 میلی متر با قطرهای متفاوت
  • دارای  قیف به منظور اندازه گیری پیوسته نمونه
  • دارای سل کوارتز جهت صحت عملکرد دستگاه
  • اندازه گیری خودکار متوالی و نمایش میانگین اندازه گیری ها
  • دارای تایمر برای اندازه گیری در زمان مشخص شده
  • قابلیت اتصال به رفرکتومترهای رومیزی
  • دارای تأییدیه از CONSECANA (تولید کننده برتر قند و اتانول در کشور برزیل)

 

پلاریمتر و ساخاریمتر