021-54508

کمپانی بایوکروم انگلستان

BIOCHROM انگلستان با بیش از 40 سال تجربه یک کمپانی پیشرو در زمینه طراحی و تولید با کیفیت ترین تجهیزات آزمایشگاهی می باشد. تجهیزات ساخت این کمپانی مورد اطمینان دانشمندان، پزشکان و تکنسین های بیمارستان ها و آزمایشگاه های سراسر جهان می باشد.

این کمپانی تولید کننده آنالایزر آمینواسیدها، دامنه وسیعی از کلریمترها و اسپکتروفتومترها شامل سری LIBRA (اسپکتروفتومتر با کارایی بالا برای آزمایشگاه های کلینیکال، آنالتیکال و صنعتی) و سری WPA ( کلریمتر و اسپکتروفتومتر برای آزمایشگاه های آموزشی و علوم) می باشد. تمامی تجهیزات این کمپانی در پارک علوم کمبریج در انگلستان ساخته می شود.

بایوکروم
بایوکروم
بایوکروم