021-54508

  • سیستم آنالیز خواص رئولوژی خمیر و آرد (رئومتر تخصصی آرد و خمیر)
  • دارای گواهی نامه از انجمن علوم غلات آمریکا AACC
  • قابلیت اندازه گیری جذب آب، زمان اختلاط، پایداری و … در خمیر و آرد
  • توزیع آب اتوماتیک و یک پارچه با عملکرد قطره ای، سیستم کنترل دمای یکپارچه جهت تست کیفیت آرد گندم به ویژه عملکرد گلوتن، مخمر و …
فارینوگراف