021-54508

کمپانی هایجینا انگلستان

کمپانی Hygiena انگلستان با بیش از 40 سال سابقه پیشتاز در ارائه راه حل های اکتشاف، تشخیص و کنترل سریع بار میکروبی به رنج وسیعی از صنایع مختلف همچون صنایع غذایی، نوشیدنی، مراقبت های بهداشتی و شخصی، هتلداری و دارویی می باشد. این کمپانی با استفاده از فناوری های پیشرفته و اختراع های ثبت شده سیستم های کنترل ATP (آدنوزین تری فسفات)، تشخیص پاتوژن بر پایه روش های PCR، سیستم های انگشت نگاری DNA، تست های آلرژی، تست های پایش محیطی و … فراهم کرده است.

دستگاه اندازه گیری سریع بار میکروبی تحول عظیمی در سطح پاکیزگی کشور ایجاد نموده است تا جایی که در سال گذشته وزارت بهداشت کشورحدود 2500 دستگاه از این تکنولوژی فوق العاده را برای کنترل آلودگی های محیطی کشور خریداری نموده است. این تکنولوژی این امکان را برای مصرف کنندگان محترم فراهم نموده تا در کوتاه­ترین زمان ممکن (15 ثانیه) و با بالاترین میزان دقت (0.1 فمتومول بر دقیقه ) بتوانند مقدار آلودگی را در سطوح گوناگون و آب تشخیص دهند.

هایجینا
هایجینا
هایجینا