021-54508

دستگاه آزمون ضریب اصطکاک کمپانی Labthink
به صورت استاتیک و کینماتیک قابلیت اندازه گیری ضریب اصطکاک فیلم های پلاستیکی، کاغذی، لاستیک، ورق ها، کیسه های بافت پلاستیک، نوارها، تسمه های مرکب فلزی، تسمه نقاله، چوب، لوازم آرایشی بهداشتی و …

 

مطابق با استانداردهای:
ISO 8295, ASTM D1894, TAPPI T816, GB 10006

آزمون ضریب اصطکاک CoF