021-54508

پراب خنک کننده مایعات کمپانی ژولابو برای خنک کردن سریع به دماهای پایین استفاده می شود. طراحی کم حجم و قیمت مناسب این دستگاه را به عنوان یک جایگزین بسیار مناسب برای حمام های معمول تبدیل کرده است. کاربری آسان دستگاه آن را برای گستره ی عظیمی از کاربردها مناسب نموده است.

پروب خنک کننده مایعات

ویژگی ها

مصرف انرژی پایین

کاربری آسان

طراحی فوق العاده

حذف نیاز به حمام آب خنک کننده