021-54508

یکی از مشکلات اساسی در آبیاری مسئله شوری می‌باشد. برای درک بهتر این مسئله بایستی میزان شوری خاک به صورت مداوم اندازه‌گیری شود.

اندازه‌گیری شوری خاک معمولا با نمونه‌برداری از خاک و در آزمایشگاه صورت می‌پذیرد، در حالی‌که کمپانی اکل‌کمپ پروبی را جهت تعیین میزان EC خاک (هدایت الکتریکی) در مزرعه فراهم آورده است.

شوری سنج

دستگاه شوری سنج کمپانی ATAGO ژاپن

رنج اندازه گیری: صفر تا 10 درصد ( g/100g )

رزولوشن: 01/0 درصد برای محدوده صفر تا 2.99 درصد

1/0 درصد برای محدوده 3 تا 10 درصد

دقت : 0.05± درصد

قابلیت تطابق دمای اندازه گیری 10 تا 40 درجه سانتی گراد

متد اندازه گیری : رسانایی ( Conductivity )

مناسب برای اندازه گیری شوری انواع مواد غذایی از جمله : سوپ ، سس ، کچاپ ، گوشت و ماهی نمک سود شده ،  تن ماهی ، انواع شوریجات ، چیپس ، زیتون و …

جایگزین مناسب برای روش های خطرناک با استفاده از مواد سمی همچون نیترات نقره ( روش Mohr) یا روش های تیتراسیونی

شوری سنج دستی- چشمی مدل: MASTER S MILL M - کمپانی آتاگو ژاپن

با قابلیت نمایش درصد نمک و وزن مخصوص آب نمک

با رنج 0-100 درصد

با مینیمم نمایش 1 درصد

با دقت 2 ± درصد

با قابلیت نمایش  وزن مخصوص در محدوده 1.000- 1.070

با دقت 0.001±

بدون تطابق دمایی

شوری سنج دیجیتال – پرتابل - مدل: - ES421 کمپانی ATAGO ژاپن

رنج اندازه گیری: صفر تا 10 درصد ( g/100g )

رزولوشن: 01/0 درصد برای محدوده صفر تا 2.99 درصد

1/0 درصد برای محدوده 3 تا 10 درصد

دقت : 0.05± درصد

قابلیت تطابق دمای اندازه گیری 10 تا 40 درجه سانتی گراد

متد اندازه گیری : رسانایی ( Conductivity )

مناسب برای اندازه گیری شوری انواع مواد غذایی از جمله : سوپ ، سس ، کچاپ ، گوشت و ماهی نمک سود شده ،  تن ماهی ، انواع شوریجات ، چیپس ، زیتون و …

جایگزین مناسب برای روش های خطرناک با استفاده از مواد سمی همچون نیترات نقره (روش Mohr) یا روش های تیتراسیونی

شوری سنج دستی – دیجیتال - مدل Pal-Salt-Probe - کمپانی ATAGO ژاپن

به همراه الکترود مخصوص شوری مواد غذایی و مایع

رنج اندازه گیری: صفر تا 7 درصد ( g/100g )

رزولوشن: 01/0 درصد برای محدوده صفر تا 1.99 درصد

1/0 درصد برای محدوده 2 تا 7 درصد

دقت : 0.05± درصد

قابلیت تطابق دمای اندازه گیری 3 تا 30 درجه سانتی گراد

متد اندازه گیری : رسانایی ( Conductivity )

ضد آب دارای کلاس حفاظتی IP65

جایگزین مناسب برای روش های خطرناک با استفاده از مواد سمی همچون نیترات نقره ( روش Mohr) یا روش های تیتراسیونی