021-54508

انواع آنالیزر کف

آنالیز علمی کف مایع

با قابلیت اندازه گیری توان کف کنندگی و پایداری کف مایعات مختلف مانند شوینده ها

قابلیت آنالیز اندازه کف و توزیع اندازه کف

شرکت راهکارهای علمی و صنعتی ساتر به عنوان نماینده انحصاری کمپانی کروس در ایران

این محصول را به فروش می رساند.
آنالیزر کف

کاربردها

  • فوم های شوینده
  • فوم های آتش نشانی
  • فوم های غذایی
  • فوم های آرایشی
  • سرفکتنت ها (مواد فعال سطحی)
  • مواد فوم زا
  • مواد ضد فوم زایی