021-54508

انواع دستگاه اندازه گیری نرخ عبور گاز اکسیژن OTR

دستگاه اندازه گیری نرخ عبور گاز اکسیژن به دو روش فشار یکسان و فشار دیفرانسیلی

قابلیت تست همزمان سه نمونه

مجهز به کاتالیزور پالادیوم برای خالص سازی گاز حامل

اندازه گیری ضریب تراوایی، انحلال پذیری و نفوذ

قابلیت کنترل 10 دستگاه به صورت همزمان با یک نرم افزار

مطابق با استانداردهای بین­ المللی

مطابق با استانداردهای ملی:

دستگاه اندازه گیری نرخ عبور گاز اکسیژن OTR

کاربردها

فیلم ها: فیلمهای پلاستیکی، فویل های آلومینیومی و ….

ورق ها: پلاستیک های مهندسی، لاستیک ها، مواد ساختاری و ….

کاغذ، مقوا و مواد کامپوزیتی

بسته بندی: انواع کیسه ها، بطری ها، تیوپ ها و …

درب­های بسته بندی

ورق صفحات خورشیدی

بسته بندی های بلیستر

باک بنزین، گازوئیل و …