021-54508

انواع دستگاه اندازه گیری نرخ عبور بخار آب WVTR

دستگاه اندازه گیری نرخ عبور بخار آب به چهار روش وزن سنجی، سنسور الکترولیت، سنسور رطوبت و سنسور مادون قرمز.

قابلیت تست همزمان 3، 6 و 12 نمونه

نرم افزار پیشرفته

قابلیت کنترل 10 دستگاه به صورت همزمان با یک نرم افزار

انجام آزمون به صورت کاملا خودکار بدون دخالت دست

مطابق با استانداردهای بین‌­المللی

مطابق با استاندارد ملی

دستگاه اندازه گیری نرخ عبور بخار آب WVTR

کاربردها

فیلم ها: فیلمهای پلاستیکی، کو اکستروژن و آلومینیومی و ….

ورق ها: پلاستیک های مهندسی، لاستیک ها، مواد ساختاری و ….

بسته بندی: انواع کیسه ها، بطری ها، تیوپ ها و …

کاغذ، مقوا و مواد کامپوزیتی

منسوجات

چسب زخم

صفحات خورشیدی

مانیتورهای LCD  و…