021-54508

انواع دستگاه آزمون استحکام پارگی المندروف

Elmendrof Tear Strength Tester

قابلیت اتصال به کامپیوتر

اندازه گیری الکترونیک

قابلیت تنظیم توسط کامپیوتر

نرم افزار پیشرفته با قابلیت ایجاد آنالیز Three circle

مجهز به پاندول با ظرفیت های مختلف

ظرفیت پاندول: 200، 400، 800، 1600، 3200 و 6400 گرم

مطابق با استانداردهای بین­ المللی

مطابق با استاندارد ملی

دستگاه آزمون استحکام پارگی المندروف