021-54508

انواع دستگاه آزمون جمع شوندگی گرمایی فیلم (Shrinkage)

دستگاه آزمون جمع شوندگی گرمایی فیلم  (Shrinkage)

کنترل دقیق دمایی محیط آزمون

مجهز به تایمر اتوماتیک

مجهز به میکروکامپیوتر و LCD

رنج دمایی آزمون: دمای اتاق-200 درجه سانتی گراد

دقت: 0.3 درجه سانتی گراد

مطابق با استانداردهای بین ­المللی

مطابق با استاندارد ملی

جمع شوندگی گرمایی فیلم (Shrinkage)