021-54508

انواع دستگاه اندازه‌گیری استحکام کششی تک ستونه

 دستگاه اندازه گیری استحکام کششی Tensile Strength Tester

مجهز به فک پنوماتیک و دستی با قابلیت تعویض فک برای کاربردهای مختلف

قابلیت انجام آزمون تا 1000 میلی­متر ازدیاد طول

سرعت بالای انجام آزمون

قابلیت تشخیص نیروهای فشاری و دوجهته

رنج کاربری بالا

مطابق با استانداردهای ISO و ASTM

مطابق با استاندارد ملی

دستگاه استحکام کششی تک ستونه

کاربردها

 • آزمون برشی
 • آزمون استحکام کششی و نرخ کشش
 • آزمون پارگی
 • آزمون دوخت حرارتی
 • آزمون پوست کندن 90 درجه
 • آزمون پوست کندن 180 درجه
 • آزمون کششی در میزان کشش تعریف شده
 • آزمون سوراخ شدن
 • آزمون بیرون کشیدن درب بطری یا لاستیک
 • آزمون کندگی 90 درجه چسب های نواری
 • آزمون نیروی لازم برای باز کردن بسته بندی
 • آزمون نیروی لازم برای جدا کردن فیلم های محافظ
 • آزمون پارگی با روش تروزر
 • آزمون نیروی لازم برای جدا کردن چسب های نواری
 • آزمون استحکام فشاری یک بسته