021-54508

انواع دستگاه آنالیز گاز داخل بسته MAP

مجهز به پیشرفته ترین سنسورهای موجود در دنیا

مجهز به میکروپرینتر، میکروکامپیوتر و LCD

قابلیت تنظیم دستی و اتوماتیک

مجهز به پورت RS 232

مجهز به سنسورهای اکسیژن و دی اکسید کربن

رنج آزمون: 0-100 درصد

دستگاه آنالیز گاز داخل بسته MAP