021-54508

لومینومتر (اندازه‌گیری بار میکروبی)

شرکت سیسکو نماینده انحصاری کمپانی Hygiena انگلستان تولید کننده دستگاه اندازه گیری سریع بار میکروبی

از جمله کاربردهای این دستگاه کنترل حفظ بهداشت محیط، خطوط تولید (به ویژه CIP)، ابزارهای در تماس با مواد غذایی، تجهیزات پزشکی، ارائه گزارشات بازرسی و صحه گذاری در فرآیندهای مختلف با بهره مندی از تکنولوژی ثبت اختراع شده توسط کمپانی Hygiena انگلستان می باشد.

لومینومتر

دارای گواهی نامه های منطبق با روش های مرجع از AOAC 

امکان انجام چندین تست با یک دستگاه

بسیار دقیق با حد تشخیص 1/0 فمتومول ATP  در 15 ثانیه

سواب های دو مرحله ای تشخیص میکروارگانیسم و شناسایی باکتری هایی توتال کانت، اکولای، کلیفرم و اینتروباکتریاسه طی مدت زمان حداکثر 7 ساعت با گواهی نامه های انطباق کامل با روش های مرجع از AOAC 

برای شناسایی انواع باکتری (E-Coli, Total Count, EB, Coliform) و تشخیص پاتوژن

سواب های مخصوص آزمون صحت عملکرد پاستوریزاسیون در شیرخام با اندازه گیری فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز طی 10 دقیقه

با استفاده از این سوآب فعالیت اسید فسفاتاز به عنوان شاخص آلودگی در گوشت های خام در 5 دقیقه امکان پذیر است

سواب های سنجش میزان تمیزی آب در دو نوع ATP آزاد و ATP کل  

سواب های سنجش میزان تمیزی انواع سطوح مختلف در حد حساسیت 1ppm و بالاتر

مقاومت عالی نسبت به ضدعفونی کننده ها

مناسب جهت کنترل بهداشت لوازم خاص از جمله لوله های آندوسکوپی

دستگاه های اینکوباتور دیجیتال و پرتابل با بلاک های تخصصی سوآب و بروث

سواب های مخصوص آزمون  غربالگری پاتوژن همچون لیستریا و سالمونلا طی 24 ساعت

سواب های مخصوص تست آلرژی همچون باقیمانده گلوتن بر سطوح

سواب های مخصوص آزمون باقیمانده پروتئین انسانی بر روی ابزار جراحی پس از اتوکلاو در مدت 10 دقیقه به صورت تغییر رنگ

سواب های مخصوص آزمون بقایای مواد غذایی همچون گلوکوز، لاکتوز و بر روی سطوح در مدت 60 ثانیه به صورت تغییر رنگ