021-54508

حمام ویسکوزیته

حمام های ویسکوزیته کمپانی ژولابو با دقت دمایی فوق العاده بالا برای مهیا کردن محیط همدما برای ویسکومترهای کاپیلاری و دانسیتومترها طراحی شده اند. سیستم داخلی برودتی، خنک کنندگی لازم برای دماهای پایین را فراهم می‌کند.

حمام ویسکوزیته

ویژگی‌ها

نمایشگر VFD

نمایشگر LCD جهت کاربری آسان

مجهز به ICC

مجهز به TCF

قابلیت کالیبراسیون 3 نقطه ای

مجهز به adjustable smart pump

قابلیت برنامه ریزی 6*60

کنترل برودتی فعال