021-54508

حمام کالیبراسیون

حمام های کالیبراسیون کمپانی ژولابو با رنج دمایی 30- تا 300 درجه سانتی گراد امکان کالیبراسیون را برای این رنج گسترده فراهم می سازد. حمام های کالیبراسیون ژولابو منطبق با استاندارد DIN ISO 9001  می باشد. این دستگاه ها می تواند پایداری دمایی 0.005 درجه سانتی گراد را فراهم کند. قابلیت اندازه گیری دمای مرجع می تواند توسط سنسورهای دقیق دمایی این دستگاه انجام گیرد و هزینه های اضافی دماسنج های دیجیتال را حذف کند.

حمام کالیبراسیون

ویژگی‌ها

نمایشگر VFD

نمایشگر LCD جهت کاربری آسان

مجهز به ICC

مجهز به TCF

قابلیت کالیبراسیون 3 نقطه ای

مجهز به adjustable smart pump

قابلیت برنامه ریزی 6*60

کنترل برودتی فعال