021-54508

انواع تانسیومتر

ابزارهایی (به صورت استاندارد یا در ابعاد mini) جهت اندازه‌گیری اتوماتیک رطوبت خاک می‌باشند. تانسیومتر الکترونیکی اتوماتیک کمپانی Skye، دستگاهی دقیق برای اندازه‌گیری فشار رطوبتی خاک یا پتانسیل آب بوده و برای اندازه‌گیری میزان آب در دسترس گیاه مورد استفاده قرار می‌گیرد. Mini Tensiometer  ورژن کوچکی از تانسیومترهای مزرعه‌ای کمپانی SKYE است. تانسیومترها آب در دسترس ریشه گیاهان را اندازه‌گیری می‌نمایند و بنابراین برای زمان‌بندی آبیاری و مدیریت گیاهی استفاده می‌شوند. این تانسیومتر مناسب نصب در گلدان‌ها می‌باشد.
تانسیومتر خاک