021-54508

انواع اوگرهای نمونه‌برداری از خاک

اولین و ضروری‌ترین ابزار در تحقیقات خاکشناسی، اوگرها می‌باشند.

این ابزارها با نوک تیز، مارپیچ و یا مخروطی شکل جهت نمونه‌برداری عادی یا دست نخورده خاک از اعماق مختلف با صرف کمترین نیروی فیزیکی مورد استفاده قرار می‌گیرند. اوگرها بر اساس بافت خاک، هدف تحقیق و عمق نمونه‌برداری، در انواع مختلف دستی، مکانیکی و موتوری عرضه می‌گردند.

اوگر نمونه برداری از خاک