021-54508

انواع دستگاه اندازه‌گیری زاویه تماس (Contact Angle)

دستگاهی برای اندازه گیری کلیه ی آنالیز های ترشوندگی (wetting) و چسبندگی (Adhesion) روی سطح های جامد است. مدل های مختلف این سری از دستگاه ها از ساده ترین برای اندازه گیری زاویه تماس (Contact angle) تا دستگاه های تمام اتوماتیک برای اندازه گیری انرژی آزاد (surface free energy, SFE) سطح برای کاربردهای متفاوت طراحی شده اند.

تجهیزات جانبی این دستگاه ها برای کاربردهای بررسی و بهینه سازی پارامتر های سطحی در صنایع مختلف طراحی شده اند. قابلیت حرکت در سه محور مختلف امکان جابجایی سریع نمونه را فراهم کرده است. اندازه گیری زاویه تماس با 8 مایع مختلف امکان اندازه گیری انرژی آزاد سطحی را با بالاترین دقت فراهم آورده است. امکان ایجاد شرایط شبیه سازی شده توسط چمبرهای دما و رطوبت برای ایجاد شرایط واقعی وجود دارد.

اندازه گیری زاویه تماس