021-54508

Implen آلمان یک کمپانی پیشرو در زمینه تولید تجهیزات اسپکتروسکوپی وبه ویژه اسپکتروفتومترهای با حجم نمونه کم (نانوفتومتر/ نانودراپ) می باشد. تمرکز اصلی این کمپانی بر روی آزمایشگاه های بیولوژیکی، شیمیایی و داروسازی در مقیاس صنعتی و تحقیقاتی می باشد.

نانوفتومترهای ساخت این کمپانی دارای صفحه نمایش لمسی بوده و قابلیت اتصال به تلفن های هوشمند، تبلت و کامپیوتر را از طریق Wi-Fi دارا می باشند. این نانوفتومترها قابلیت عمل در محدوده اسپکتروم 900-200 نانومتر را دارا می باشد.

اسپکتروفتومتر نانودراپ

دقت عمل این نانوفتومترهای بیار بالا بوده و نیاز به کالیبراسیون مجدد ندارند. طرز کار با این نانوفتومترها بسیار راحت بوده و قابلیت برنامه ریزی دارند. کنترل این سری از نانوفتومترها از طریق صفحه نمایش لمسی، تلفن های هوشمند، تبلت و کامپیوتر امکان پذیر است.

وجود باتری امکان انجام اسپکتروسکوپی را در هر مکانی فراهم می آورد. آنالیز نمونه ها در دامنه طول موج 900-200 نانومتر در کمتر از 6 ثانیه امکان پذیر است.

همچنین استفاده از سیستم انحصاری ورتکس (vortex) داخلی از مزیت های دیگر این کمپانی می باشد که استفاده از این دستگاه را برای کاربر تا حد بسیار زیادی راحت می نماید که این مهم صرفه جویی در وقت و هزینه کاربر می باشد.