انواع دستگاه آزمون Fogging tester

دستگاه آزمون Fogging tester

پیشرفته ترین دستگاه آزمون فاگینگ

رنج گسترده و دقت بالای کنترل دمایی

قابلیت آزمون 6 نمونه به صورت همزمان

قابلیت انجام آزمون با سه متد مجزا: براقیت سنجی، کدورت سنجی و وزن سنجی

رنج دمایی: 0 تا 150 درجه سانتی گراد (در صورت نیاز تا 280 درجه سانتیگراد)

دقت: 0.1 درجه سانتی گراد

مطابق با استانداردهای بین­المللی

مطابق با استاندارد ملی

دستگاه آزمون Fogging tester