تجهیزات آزمایشگاهی صنایع غذایی

لبنیات

کلدال
کلدال
دوماس
دوماس
سوکسله
سوکسله

نوشیدنی

رفرکتومتر رومیزی
رفرکتومتر رومیزی اتوماتیک
رفرکتومتر جیبی
رفرکتومتر جیبی
رفرکتومتر برخط
رفرکتومتر برخط
اتوانالایزر توأم گاز Co2 و بریکس
اتوانالایزر توأم گاز Co2 و بریکس
رفرکتومتر شناور
رفرکتومتر شناور
رفرکتومتر مکنده
رفرکتومتر مکنده
ویسکومتر
ویسکومتر
پلاریمتر و رفرکتومتر پرتابل
پلاریمتر و رفرکتومتر پرتابل
رنگ سنج رومیزی دیجیتال
رنگ سنج رومیزی دیجیتال
دستگاه آزمون نشتی
دستگاه آزمون نشتی

روغن خوراکی

رفرکتومتر رومیزی دیجیتال
رفرکتومتر رومیزی دیجیتال
اندازه گیری نقطه دورریز روغن سرخ کردنی
اندازه گیری نقطه دورریز روغن سرخ کردنی

غلات، آرد و نان

گلوتن شور
گلوتن شور
فالینگ نامبر
فالینگ نامبر
اتوانالایزر NIR و NIT
اتوانالایزر NIR و NIT
آسیاب آزمایشگاهی
آسیاب آزمایشگاهی
فارینوگراف
فارینوگراف
آمیلومتر
آمیلومتر
آنالیز بافت
آنالیز بافت
اندازه‌گیری حجم نان
اندازه‌گیری حجم نان
کلدال
کلدال
دستگاه اندازه‌گیری فیبر
دستگاه اندازه‌گیری فیبر

قند و شکر

رنگ سنج رومیزی دیجیتال
رنگ سنج رومیزی دیجیتال
پلاریمتر و ساخاریمتر
پلاریمتر و ساخاریمتر

گوشت

کلدال
کلدال
دوماس
دوماس
سوکسله
سوکسله

کنسروجات

رنگ سنج رب گوجه
رنگ سنج رب گوجه
error: Content is protected !!
×