Telephone: 021 54508

مشخصات کلی

پروسه تست الایزا

1-    پوشش دهی: آنتی‌‌بادی خاص به سطح چاهک میکروتیتر جذب می‌شود. IgG با غلظت 1000 برابر در بافر پوشش رقیق می‌شود، به بیان دیگر 20 میکرولیتر در 20 میلی‌لیتر حل شده و سپس 200 میکرولیتر به هر چاهک اضافه می‌گردد. پلیت‌ها را کاملا پوشانده و در جعبه‌های رطوبتی قرار می‌گیرد. نمونه‌ها را در دمای 30 درجه سانتی‌گراد به مدت 4 ساعت یا 6-4 درجه سانتی‌گراد به مدت یک شب انکوبه کنید.

شستشو:  چاهک را خالی کرده و 4-3 مرتبه با بافر شستشو آنها را شسته و مایع درون پلیت‌ها را با حوله‌های کاغذی پاک نمایید. ماشین easy wash 2000 امکان شستشوی مکرر و استاندارد را فراهم می‌آورد. پروسه شستشو ممکن است نیاز به آداپته کردن با تجهیزات شستشوی در دسترس در آزمایشگاه داشته باشد.

 

2-    آنتی ژن: انکوبه کردن عصاره گیاهی

نمونه آزمایشی به نسبت 1:20 در بافر استخراج هموژنیزه می‌گردد. بافرهای استخراج مختلف و نیز نسبت بافر به نمونه برای نمونه‌های گیاهی معین، پیشنهاد شده است. به هر چاهک 200 میکرولیتر اضافه نموده، پلیت ها به خوبی پوشانده شده و در جعبه رطوبتی قرار می‌گیرد. نمونه ها در دمای 6-4 درجه سانتی‌گراد در طول شب انکوبه می‌گردد.

شستشو مانند آنچه قبلا گفته شد انجام می‌پذیرد.

 

3-    کانجوگیت: انکوبه کردن آنتی‌بادی نشاندار با آنزیم

کانجوگیت آنزیم 1000 x را در بافر کانجوگیت رقیق نموده و به هر چاهک 200 میکرولیتر اضافه می‌گردد. پلیت ها به خوبی پوشانده و در جعبه رطوبتی قرار گرفته و در دمای 30 درجه سانتی‌گراد به مدت 5 ساعت انکوبه می‌گردد.

 شستشو مانند آنچه قبلا گفته شد انجام می‌پذیرد.

 

4-    سوبسترا: واکنش‌های رنگی، نمونه‌های آلوده را مشخص می‌نماید. ماده p- نیتروفنیل فسفات را با غلظت 1 mg/ml در بافر سوبسترا حل نموده، به هر چاهک 200 میکرولیتر اضافه می‌گردد. سپس در دمای اتاق (20-25 درجه سانتی‌گراد) در تاریکی انکوبه شده و واکنش ملاحظه گردیده و توسعه رنگ قرمز را پس از 30-120  دقیقه در طول موج 405 نانومتر قرائت می‌شود. این آزمایش می تواند توسط چشم نیز مشاهده گردد.

 

محصولات مرتبط

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر