انواع سیستم فیزیولوژی گیاهی

کمپانی رویال اکل­کمپ تجهیزات متعدد در زمینه تحقیقات فیزیولوژی گیاهی فراهم نموده است که از آن جمله می­توان به سیستم­های تعیین شاخص سطح برگ، فتوسنتزمتر، اندازه­گیری مقاومت و هدایت روزنه­ای، سیستم­های تعیین پتانسیل آب گیاه، انواع فلورومتر و کلروفیل­متر اشاره نمود.

سیستم فیزیولوژی گیاهی
error: Content is protected !!
×