انواع سیستم‌های رطوبت سنجی گیاه

این دستگاه‌ها برای مطالعه رطوبت گیاه به وسیله اندازه‌گیری پتانسیل آب بکار می‌روند. سیستم‌ها به صورت آنالوگ یا دیجیتال بوده و دامنه اندازه‌گیری رطوبت در این‌ها تا 40، 50 یا 80 بار می‌باشد.

سیستم رطوبت سنج گیاه
error: Content is protected !!
×