انواع اگریستریپ مغناطیسی

روشی بر اساس واکنش آنتی‌ژن- آنتی‌بادی به همراه تکنولوژی مهره‌های مغناطیسی می‌باشد. روش کار این آزمون بسیار ساده بوده و نیاز به تجهیزات آزمایشگاهی خاص ندارد. بنابراین این آزمون به‌ویژه مناسب مواقعی است که آزمون بایستی در محل صورت گیرد برای مثال در گلخانه یا مزرعه.

اگریستریپ مغناطیسی
error: Content is protected !!
×