انواع دایور

دایور کوچکترین ابزار جهت اندازه گیری اتوماتیک و ثبت آب زیرزمینی و دما می‌باشد. این وسیله براحتی در دست جای گرفته و بسیار سبک می‌باشد. انواع مختلفی از دایورها وجود دارند که همگی آنها فشار مطلق و دما را محاسبه می‌کنند.  انواع مختلف دایور که توسط کمپانی اکل‌کمپ ارائه گشته‌ که شامل CTD- Diver،  OTD- Diver و Baro- Diver می­باشند.

دایور
error: Content is protected !!
×