انواع سیستم‌های اندازه‌گیری شاخص سطح برگ و طول ریشه

کمپانی اسکای سیستم‌های اندازه‌گیری و آنالیز سطح برگ و ریشه‌ گیاهان را به صورت غیرتخریبی و مناسب برای اندازه‌گیری مستقیم در مزرعه و آزمایشگاه ارائه نموده است. این دستگاه قابلیت کالیبراسیون خودکار داشته، کار با آن ساده بوده و اندازه‌گیری‌ها بسیار دقیق می‌باشد.

سیستم اندازه‌گیری شاخص سطح برگ و طول ریشه
error: Content is protected !!
×