انواع دستگاه استحکام کششی یونیورسال

قابلیت تست همزمان 6 نمونه مستقل

مجهز به 6 لود سل مجزا

مجهز به نمونه بر اتوماتیک

مجهز به Touch LCD

با قابلیت ارسال اطلاعات به صورت Wireless

مجهز به فک پنوماتیک و دستی با قابلیت تعویض فک برای کاربردهای مختلف

قابلیت انجام آزمون تا 1200 میلی­متر ازدیاد طول

سرعت بالای انجام آزمون

قابلیت تشخیص نیروهای فشاری و دوجهته

رنج کاربری بالا

مطابق با استاندارد ملی

مطابق با استانداردهای بین­ المللی

دستگاه استحکام کششی یونیورسال

کاربردها

آزمون برشی

آزمون استحکام کششی و نرخ کشش

آزمون پارگی

آزمون دوخت حرارتی

آزمون پوست کندن 90 درجه

آزمون پوست کندن 180 درجه

آزمون کششی در میزان کشش تعریف شده

آزمون سوراخ شدن

آزمون بیرون کشیدن درب بطری یا لاستیک

آزمون کندگی 90 درجه چسب های نواری

آزمون نیروی لازم برای باز کردن بسته بندی

آزمون نیروی لازم برای جدا کردن فیلم های محافظ

آزمون پارگی با روش تروزر

آزمون نیروی لازم برای جدا کردن چسب های نواری

آزمون استحکام فشاری یک بسته

error: Content is protected !!
×