تجهیزات آزمایشگاهی میکروبیولوژی

اتوکلاو
اتوکلاو
اینکوباتور
اینکوباتور
اینکوباتور یخچالدار
اینکوباتور یخچالدار
اینکوباتور co2
اینکوباتور co2
لومینومتر
لومینومتر (اندازه‌گیری بار میکروبی)
میکروسانتریفیوژ
میکروسانتریفیوژ
سانتریفیوژ کامپکت
سانتریفیوژ کامپکت
سانتریفیوژ یونیورسال
سانتریفیوژ یونیورسال
سانتریفیوژ دور بالا
سانتریفیوژ دور بالا
سانتریفیوژ ظرفیت بالا
سانتریفیوژ ظرفیت بالا
سانتریفیوژ فیلتردار
سانتریفیوژ فیلتردار
سانتریفیوژ یخچالدار
سانتریفیوژ یخچالدار
error: Content is protected !!
×