انواع رفرکتومتر مکنده

رفرکتومترهای مکنده

قابلیت اندازه گیری بریکس، خلوص سدیم هیدروکسید و اسید سولفوریک

مکش نمونه به داخل دستگاه بدون تماس دست

قابلیت تمیز کردن سریع و آسان

قابلیت تصحیح دمایی اتوماتیک و ضد آب

قابلیت استفاده در صنایع غذایی، صنایع دارویی، ضدیخ، مایع باطری ماشین، سیال های روان کننده و خنک کننده و محلول های شیمیایی

رفرکتومتر مکنده
error: Content is protected !!
×