انواع رفرکتومتر شناور

رفرکتومترهای غوطه ور

جهت اندازه گیری پیوسته بریکس و دما

قابل اتصال به بدنه مخازن و تانک ها

در طول های مختلف، قابلیت تصحیح دمای اتوماتیک، ضد آب

قابلیت استفاده در صنایع غذایی، سیالات تمیزکننده، سیالات فلزکاری

رفرکتومتر شناور
error: Content is protected !!
×