انواع رفرکتومتر برخط

رفرکتومترهای In-Line

مناسب جهت اندازه گیری بریکس، ضریب شکست و دما در خطوط تولید صنایع مختلف

قابلیت نمایش دمای نمونه و جبران دمایی اتوماتیک حین اندازه گیری

قابلیت کار کرد در محیط با دمای بالا و رطوبت نسبی استاندارد

مجهز به فریم ضد غبار و آب مطابق با IP-64

رفرکتومتر برخط
error: Content is protected !!
×