انواع دستگاه آزمون نشتی

دستگاه آزمون نشتی

مجهز به سیستم اتوماتیک جبران فشار برای ثابت نگه داشتن فشار

با قابلیت تعویض محفظه به سایز دلخواه

نمایشگر دیجیتال

مجهز به سیستم تخلیه اتومات

دقت بالا، کاربری آسان، رنج گسترده کاربردی

متد انجام آزمون: روش فشار منفی

دقت: 1% FS

مطابق با استانداردهای بین­المللی

مطابق با استاندارد ملی

error: Content is protected !!
×