انواع اتوآنالایزر توأم گاز CO2 و بریکس

اتوآنالایزر توأم گاز CO2 و بریکس

اولین دستگاه اندازه گیری همزمان چهار پارامتر CO2، فشار، بریکس و دمای نمونه

قابلیت کارکرد با انواع بطری Can, Glass, PET

دارای همزن مغناطیسی

 قابلیت سوراخ کردن بطری

اتوانالایزر توأم گاز Co2 و بریکس
error: Content is protected !!
×